Da li smo isti?

 

Povodom osmog marta, međunarodnog praznika žena, napravili smo analizu vezano za to koje bankarske proizvode koriste žene a koje muškarci, i da li su zarade muškaraca i žena jednake.

Naravno, ova analiza je ograničena na klijentkinje i klijente Erste Banke i ne možemo je koristiti kao statistički podatak vezan za celu Srbiju. Ipak, pogledajmo šta nam je analiza pokazala.

1

 

 

Po ukupnom broju klijenata, u Erste Banci imamo više muškaraca – 52%, dok je 48% žena, isti je procenat vezano i za broj tekućih računa.

Štedni računi

Da li se iz broja otvorenih štednih računa može doneti zaključak da su naše klijentkinje svesnije važnosti štednje, jer su od ukupnog broja štednih računa njih 55% otvorile žene, a  45% muškaraci.

2

Digitalno smo jednako pismeni

U digitalnom svetu  nema razlike. Identičan broj muškaraca i žena koristi digitalne usluge.

Kada govorimo o onim klijentima koji koriste keš ili refinansirajuće kredite, prema našoj analizi, od ukupnog broja klijenata koji imaju ove kredite, 55% je muškaraca a 45% žena. Procentualni odnos je isti i kada su u pitanju stambeni krediti.

4

 

Gotovo isti broj muškaraca i žena je ugovorio uslugu životnog osiguranja, a kada govorimo o korišćenju drugih vrsta osiguranja, od ukupnog broja ugovorenih usluga,  korisnica je 45%, a 55% je muškaraca.

A u čemu se razlikujemo?

Kada pogledamo klijentkinje i klijente sa platom koja je veća od 100.000 dinara, vidimo da u toj kategoriji ima mnogo više muškaraca, čak 59%, dok je 41% žena.

3

Nameće li se zaključak da možda, ipak, nismo isti?

Leave a Reply

Submit