Blog Archives

Inovacije i malo preduzetništvo – put za izlaz iz krize

Poznato je da u razvijenim zemljama najviše zaposlenih radi u firmama male i srednje veličine. Slično je i u Srbiji – više od dve trećine radnika radi u tom sektoru. Nema, dakle, dileme da je njihov značaj za domaću ekonomiju izuzetan.

Preduzetništvo počiva na ustanovljavanju potrebe. Obično je to ideja o sopstvenoj potrebi, a nakon toga i o potrebi drugih. Definisana ideja o potrebi drugih rađa proizvod ili uslugu. Plasman proizvoda i usluge stvara dobit za preduzetnika i dodatnu vrednost za ekonomiju.