Blog Archives

Životno osiguranje kao obezbeđenje kredita

Životno osiguranje kao obezbeđenje kredita može da se doživi kao dodatni, čak i upitan, trošak. Ali, kad se neko odlučuje za krupan korak u životu, kao što je, na primer,  pozajmica od banke za stan, treba da sagleda sve mogućnosti i potencijalne rizike.