Blog Archives

Zelena ideja kao dobar biznis

Anica Simović iz Raške danas je vlasnica održivog malog biznisa. Sve je počelo kada se prošle godine prijavila na konkurs za „Zelene ideje“ sa idejom da sve najbolje iz svog kraja pretvori u dobar zeleni biznis.

Praksa je dobra za mlade, ali i za poslodavce

Mladi iz Novog Sada, Subotice, Niša i Kraljeva su nedavno završili treninge u okviru programa „Biznis mladih Srbije“, a od 1. avgusta će njih 39 početi sa praksom u 13 kompanija. Dok su na praksi, biće im obezbeđena i novčana nadoknada za dva meseca, a poslodavci će im dodeliti mentora koji će pratiti njihov rad i razvoj i pomagati im da što bolje odgovore na poslovne zadatke i izazove.

Inovacije i malo preduzetništvo – put za izlaz iz krize

Poznato je da u razvijenim zemljama najviše zaposlenih radi u firmama male i srednje veličine. Slično je i u Srbiji – više od dve trećine radnika radi u tom sektoru. Nema, dakle, dileme da je njihov značaj za domaću ekonomiju izuzetan.

Preduzetništvo počiva na ustanovljavanju potrebe. Obično je to ideja o sopstvenoj potrebi, a nakon toga i o potrebi drugih. Definisana ideja o potrebi drugih rađa proizvod ili uslugu. Plasman proizvoda i usluge stvara dobit za preduzetnika i dodatnu vrednost za ekonomiju.

Preduzetništvo za pravednije društvo

Da društvo zavisi od poslovanja i poslovanje od društva je već odavno jasno, te termin „socijalno preduzetništvo“ u literaturi i praksi nije ni posve nov. Štaviše pominje se još od kraja 18. veka, najpre u Italiji, a potom i u drugim evropskim državama.

Mnogo važnije od termina je ideja socijalnog preduzetništva.