Blog Archives

Banka iz bajke

Nema reda na šalteru i još bolje, sedim oči u oči naspram službenika u banci, moja prava i obaveze mi objašnjava običnim rečima, izostavljajući “bankarizme”, a kad želim da se zadužim po kartici ili kreditu uvek mi predoči sitna slova u ugovoru.

Ne moram za svaku sitnicu da idem na drugi kraj grada u svoju matičnu filijalu sa hrpom papira. Otvaranje računa je brzo. Kad kasnim sa plaćanjem ne zivkaju me svakog dana iz banke.

Ne pitaju me za sve i svašta – koja je moja školska sprema, da li radim u privatnoj ili društvenoj firmi, ako je privatna ko je vlasnik, jesam li oženjen (udata), imam li dece, živim li u svom stanu ili iznajmljenom.

Ukratko, to su dodirne tačke koje spajaju ljude različitih profila – od godina, preko  stepena obrazovanja do zanimanja – kad smo ih pitali šta podrazumevaju pod “kvalitetnom bankarskom uslugom”.